Cenas

Grāmatvedības pakalpojumu cenas tiek noteiktas ņemot vērā 2 faktorus – bāzes paketes cenas un klientu pasūtītiem papildu pakalpojumiem. Grāmatvedības pārskata periods ir viens kalendārais mēnesis. Bāzes paketes cena ir atkarīga no grāmatojumu skaita mēnesī. Par grāmatojumu tiek izskatīta grāmatvedības operācija, kas ir nepieciešama kādas saimnieciskās darbības uzskaitei.

(Izcenojumi norādīti bez PVN):

Fiksētie maksājumi: Maksa EUR
Uzņēmumiem virs 200 grāmatojumiem vienojoties
Uzņēmumiem līdz 10 dokumentiem 50 EUR
Gada pārskatu sagatavošana 150-200 EUR
Tekošie maksājumi:
Grāmatojumu uzskaite 1 grām=1 EUR
Operatīvas bilances sagatavošana 30 EUR
Vienreizēja maksa par pieeju informācijai (kontu plāna sagatavošana) 30 EUR
Jauna uzņēmuma reģistrēšanas dokumentu sagatavošana

50 EUR

Papildus pakalpojumu cena ( piem.: inventarizācijas dokumentu sagatavošana, audita pieprasīto dokumentu sagatavošana u.c ) tiek noteikta vienojoties atsevišķi.